Werkwijze

Op basis van een (vrijblijvend) persoonlijk gesprek worden eerst uw wensen in beeld gebracht. Wanneer voldoende vertrouwen en basis bestaat voor verdere samenwerking, doe ik u een vrijblijvend dienstverleningsvoorstel. Vanzelfsprekend wordt dit voorstel voor u op maat gemaakt.

In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de wijze waarop vorm gegeven wordt aan onze samenwerking op basis van uw wensen. Ook praktische zaken van facilitaire en administratieve aard komen daarbij aan de orde. Vanzelfsprekend ben ik bereid tot het geven van verdere toelichting op mijn voorstel aan bijvoorbeeld bestuur, directie en/of ondernemingsraad.