Mijn praktijk

Na het in 2000 cum laude afronden van de studie Geneeskunde in Groningen en een jaar AGNIO gynaecologie ben ik in 2001 gestart als bedrijfsarts bij een landelijke Arbo-dienst met klanten binnen zowel de profit als de non-profit sector.

Sinds 1 januari 2012 werk ik vanuit mijn eigen praktijk. Met trots en volle tevredenheid kijk ik terug op een voortvarende start van mijn eigen praktijk en succesvolle resultaten bij mijn tot dusverre opgebouwde klantenkring in diverse branches.

Als gezonde en daadkrachtige partner ben ik optimaal ingericht om de dienstverlening aan uw organisatie te verzorgen. Ik ben een wendbare en slagvaardige bedrijfsarts, waar vragen en behoeften snel en adequaat worden behandeld en waar (pro)actief meegedacht wordt over mogelijkheden. Ik heb oog voor de mens achter de mens. Een regelmatig terugkerend onderdeel van mijn werkwijze is het nadrukkelijk wijzen op de eigen verantwoordelijkheden rondom vitaliteit (medewerker) en het voeren van regie hierop (manager).

Het medische vak is mijn passie en essentieel voor een bedrijfsarts. Ik investeer dan ook veel tijd in het bijhouden van mijn vakgebied. Daarnaast ben ik me in een vroegtijdig stadium gaan ontwikkelen op het gebied van Health, Cure and Care Management. Dat maakt dat ik mijn advisering vanuit een breder perspectief kan bieden.