Filosofie

Medewerkers maken het verschil. Het succes van uw organisatie valt of staat met de wijze waarop uw medewerkers invulling geven aan hun functie. Voor het goed kunnen functioneren van uw medewerkers is gezondheid essentieel. Om die reden is verzuimbegeleiding en -preventie onderdeel van het HRM-beleid van de meeste organisaties.

Gelukkig leggen steeds meer werkgevers de focus op de positieve spiegelkant van verzuim: gezondheid, inzetbaarheid en beschikbaarheid oftewel vitaliteit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat met het voeren van een (pro)actief vitaliteitsbeleid niet alleen zorg wordt gedragen voor een betere inzetbaarheid van medewerkers, maar ook voor een hoger ervaren van welzijn en geluk, een betere positie op de arbeidsmarkt en betere kwaliteit van leven. Met recht een win-winsituatie.

Centraal staat het verbeteren van de gezondheid én prestaties van mens en bedrijf. Uitgangspunt daarbij is altijd te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden vanuit de wetenschap dat van verzuimen alleen niemand beter wordt. Medische kennis is daarbij essentieel.

Als bedrijfsarts treed ik in het proces rondom verzuim, inzetbaarheid en vitaliteit op als adviseur voor de leidinggevende. Van belang daarbij is het bewust maken van medewerkers en leidinggevenden op hun eigen verantwoordelijkheid en voorstellen te doen voor pragmatische oplossingen. In mijn visie is de direct leidinggevende daarbij de vertegenwoordiger van de organisatie die de regie voert.